De Piramide

SO de Piramide is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, met een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking. Het Piramide College leidt leerlingen op voor een havo- of vmbo-diploma of bereidt leerlingen voor op een plek op de arbeidsmarkt. De afdeling ambulante begeleiding helpt leerlingen met een beperking bij het volgen van hun opleiding in het regulier onderwijs. De naam Piramide staat symbool voor de behoefte aan ondersteuning en therapie. Breed aan de basis bij de jongste leerlingen en smal aan de top voor de oudste, meer zelfstandige leerlingen.

Beguin Media Totaal ondersteunt De Piramide bij de vormgeving en de redactie van de inhoud van de schoolgids en het ontwerp, bouwen en up to date houden van de website.

https://www.sovsodepiramide.nl