Gemeente Voorschoten / Gemeente Wassenaar

Voor de gemeente Voorschoten verzorgt Beguin Media Totaal verschillende producties en redigeert (beleids)artikelen. De nieuwsbrieven over de prachtige Krimwijk en burgerjaarverslagen zijn voorbeelden.

Een belangrijke ontwikkeling waar gemeenten mee te maken kregen, is de omslag binnen het sociaal domein. Zorg en Welzijn zijn totaal veranderd. In opdracht van beide gemeenten maakte Beguin Media Totaal hierover een krant met de titel ‘Kansen en Keuzes’. Ook verzorgden we publicaties in het kader van de Week van de Duurzaamheid en creëren we bewustzijn via de afvalscheidingscampagne in de Wassenaarse Krant en de Voorschotense Krant. Onlangs ondersteunden we de gemeente Wassenaar bij de totstandkoming van de digitale sociale kaart: www.thuisinwassenaar.nl.