Huurdersvereniging Respectus

We kennen allemaal het gezegde:‘Samen staan we sterk’, dat geldt ook voor Huurdersvereniging Respectus. Zij houdt zich in het algemeen bezig met de belangenbehartiging van huurders. Naast de algemene activiteiten en overleggen let Respectus er op of de woningcorporatie zich aan de afgesproken procedures houdt en fungeert als klankbord.

Desgewenst adviseert de huurdersvereniging bewonerscommissies bij groot onderhoud of andere huurzaken. Voor Respectus verzorgen wij de jaarverslagen, de pagina HOMEPAGE in de lokale kranten en maandelijks een update van de pagina Nieuws op de website  www.respectus.nl. Deze website heeft Beguin Media ook samengesteld.