IW Zuid-Holland

IW Zuid-Holland is hét opleidingsbedrijf in de regio voor installatie-, elektrotechnische en koeltechnische opleidingen. IW Zuid-Holland leidt leerlingen op tot technicus of installateur en verzorgt ook praktische trainingen, bijscholing en cursussen voor medewerkers van bedrijven.

Beguin Media Totaal redigeert het jaarverslag van IW Zuid-Holland. Verder organiseert Beguin Media Totaal de participantenbijeenkomst en ondersteunt die door het maken van de presentatie, het ontwikkelen van de discussiepunten en het maken en verzenden van de digitale uitnodigingen. Ook verzorgen we het perstraject om dit jaarlijkse evenement heen.

https://iwnederland.nl/zuid-holland/