Resonans

Resonans biedt speciaal onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De stichting ondersteunt zes speciaal onderwijsscholen in Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk en Zoetermeer. Resonans is ontstaan uit een fusie van twee scholenstichtingen in 2018. Hun motto is ‘Samen beter, beter samen’. Dit komt tot uitdrukking in de samenwerking met ouders, partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden. Vanuit een gezamenlijke aanpak leveren de scholen binnen Resonans het beste resultaat voor hun leerlingen.

Beguin Media Totaal verzorgt voor Resonans de redactie, vormgeving en digitale verspreiding van de jaarstukken, maakt in de nieuwe huisstijl alle schoolgidsen en kalenders en beheert de tekstuele content en het beeld van de nieuwe websites van de scholen en van Resonans zelf. Ook de digitale nieuwsbrief is onder beheer van Beguin Media Totaal.

https://www.resonansonderwijs.nl