Resonans

Resonans biedt speciaal onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De stichting ondersteunt zes speciaal onderwijsscholen in Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk en Zoetermeer. Resonans heeft het motto ‘Samen beter, beter samen’. Dit komt tot uitdrukking in de samenwerking met ouders, partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden. Vanuit een gezamenlijke aanpak leveren de scholen binnen Resonans het beste resultaat voor hun leerlingen.

Beguin Media Totaal verzorgt voor Resonans de redactie, vormgeving en digitale verspreiding van de jaarstukken en maakt in de Resonans-huisstijl alle schoolgidsen en kalenders op. Ook beheren we de tekstuele content en het beeld van de websites van alle Resonans-scholen en van Resonans zelf. Beguin Media Totaal verzorgt voor Resonans ook de arbeidsmarktcommunictie en de digitale nieuwsbrief ‘Beter Samen’.

https://www.resonansonderwijs.nl